# B PLÁN 2: RODINA

Podporujeme Centrum pro rodinu a sociální péči

Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Podpora se uskutečňuje prostřednictvím Střediska RODINA a Projektu VÝZVA.

Středisko RODINA pomáhá lidem zlepšovat jejich vztahy skrze přípravu na manželství, programy, vzdělávání, pomoc v obtížných situacích.

Projekt VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující rodiny.

Hodnoty organizace

  • Úcta ke každému lidskému jedinci od početí do přirozené smrti
  • Respektování lidské důstojnosti, svobodné vůle, otevřenosti životu
  • Solidarita, podpora, pomoc potřebným
  • Rodina založená na manželství muže a ženy

Rodinný festival FANDÍME RODINĚ je pozváním pro všechny rodiny, aby v bezpečném a krásném prostředí hukvaldské obory prožily společně výjimečné odpoledne. Kromě zábavného programu zde budou také prorodinné aktivity, kurzy i poradenství, které veřejnosti nabízí Centrum pro rodinu. Festival bude mít rovněž charitativní rozměr - benefiční běh pro Projekt VÝZVA, který pomáhá rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením a letos slaví 15 let svého fungování.

Koncert na podporu Centra pro rodinu se konal 23. 9. 2017 na Hukvaldách.